Szegedi Tudományegyetem, Konfuciusz Intézet Ahol tudás és szándék találkozik

SZTE Konfuciusz Intézet  --  Hírek  --  KOI legújabb hírek

A „Kínai Nyelv Napja” konferencia a kínai nyelv oktatásáról

knyny

2022. március 13-án második alkalommal rendezte meg a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézet és a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Konfuciusz Tanterem a „Kínai Nyelv Napja” konferenciát a kínai nyelvoktatásról.

2022. április 20.

A rendezvényen a kínai nyelv közoktatásban történő tanítása volt a központi téma, a délelőtti előadások során a pécsi, a miskolci és a szegedi Konfuciusz Intézetek vezetői mutatták be az Intézetük működését és a régiójuk kínai nyelvoktatási helyzetét. A rendezvényt a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója, Plesovszkiné Ujfaluczki Judit nyitotta meg, beszédében méltatta a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola és az SZTE Konfuciusz Intézet által a kínai nyelvoktatásban elért eredményeket. A Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének Oktatási Részlege pedig gratulálólevelet küldött, amelyet az SZTE Konfuciusz Intézet igazgatói, Dr. Luo Ping és Mohr Richárd olvastak fel.


A rendezvény hibrid formában került lebonyolításra, azon személyes jelenlétben 116-an vettek részt, a délutáni magyar és angol nyelvű szekcióülésekre online formában 128-an jelentkeztek be. Az előzetesen rögzített bemutató kínai tanórákat a konferencia napján 252-en nézték meg. A találkozó házigazdája Dr. Gera Tibor, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola főigazgatója volt. Prof. Dr. Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, a PTE Konfuciusz Intézet igazgatója személyesen vett részt az eseményen, míg a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézet igazgatója, Dr. Kuttor Dániel online előadás formájában tájékoztatta az érdeklődőket az Intézet működéséről. A tanácskozást minden résztvevő rendkívül hasznosnak és előremutatónak ítélte meg.

 

- Az SZTE Konfuciusz Intézet nevében ezúton is szeretném megköszönni a Szegedi Tankerületi Központ, a Szeged és Térsége Eötvös Gimnázium és Általános Iskola, valamint a többi magyarországi Konfuciusz intézet vezetőinek a konferencia sikerét. Köszönjük a Kínai Nagykövetségnek és a kínai államnak az SZTE Konfuciusz Intézet és az Eötvös Gimnázium Konfuciusz Tanterem működéséhez és fejlődéséhez, valamint általában a kínai nyelvoktatáshoz nyújtott segítséget, továbbá köszönjük a partneriskolák vezetőinek és munkatársainak, a kínai partneregyetemnek, a SISU-nak az Intézet munkájához nyújtott támogatást. A második alkalommal megrendezett Kínai Nyelv Napja konferencia legfontosabb eredményei, hogy a magyarországi Konfuciusz Intézetek tapasztalatot tudtak cserélni a közoktatásban biztosított kínai nyelvtanítással kapcsolatban, továbbá a Szegedi Tankerületi Központ igazgatója megerősítette, hogy a Tankerület változatlanul elkötelezett a kínai nyelvoktatás támogatásában, és ezért folytatjuk a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskolával a magyar-kínai két tanítási nyelvű oktatás bevezetését megcélzó közös munkát, amelyet a Nyelvoktatási és Együttműködési Központ (CLEC) is támogat – tudtuk meg Mohr Richárdtól, az SZTE Konfuciusz Intézet magyar igazgatójától.

 

Európa 43 országában 187 Konfuciusz Intézet található, ebből öt Magyarországon. A vidéki intézetek közül elsőként a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem (SISU) által közösen alapított SZTE Konfuciusz Intézet jött létre 2012. október 10-én. A Konfuciusz Intézetek célkitűzése a kínai nyelv és kultúra terjesztése külföldön, melynek keretén belül a szegedi Konfuciusz Intézet tandíjmentes és költségtérítéses kínai nyelvtanfolyamokat és kulturális programokat szervez, elsősorban a dél-alföldi régióban. Az SZTE KI kiemelkedően sikeres programja az általános- és középiskolai kínai nyelvoktatás.

 knyo

A kínai nyelvoktatás a Konfuciusz Intézetek általános alapfeladata. Az egyetemi kínai nyelvoktatás mellett az Intézet 2012 óta a kínai állam nagyvonalú és folyamatos támogatásának köszönhetően nagy erővel fejleszti a regionális közoktatásban is az ingyenes kínai nyelvtanítást. Emiatt 2020-ban az Intézet segítségével kínaiul tanulók száma megközelítette az évi 1000 főt, és az Intézet fennállása óta 424 vizsgázó tette le Szegeden a kínai nyelvvizsga valamilyen fokozatát. A Szegedi Tudományegyetemen is évről-évre egyre nagyobb létszámú hallgató választja a kínai nyelvet. A tanterem és az oktatók korlátozott száma miatt 2021 őszén korlátozni kellett a jelentkezőket, így két csoportban 40 fő kezdte el a kínai nyelvi tanulmányokat. Felmenő rendszerben jelenleg összesen 66 fő tanul jelenleg az SZTE-n kínaiul.

 

A Konfuciusz Intézetek működési modellje az, hogy egy kínai és egy külföldi egyetem szerződése alapján a külföldi egyetem – esetünkben az SZTE és a Sanghaji Nemzetközi Tanulmányok Egyeteme (SISU) – alapítja meg a Konfuciusz Intézetet. Az Intézet kínai anyanyelvi tanárait és kínai igazgatóját a kínai partneregyetem küldi, a helyi munkatársakat és a kubatúrát pedig az SZTE biztosítja, a finanszírozást a két fél közösen állja. Sajnos a járványhelyzet miatt csak 2022 nyarán várható, hogy újra nagyobb létszámú kínai tanár érkezik Szegedre, addig az Intézet csak korlátozott helyszínen tud kínai nyelvoktatást biztosítani.

 knyncsk

A Konfuciusz Intézet fontos feladata a kínai oktatás és a kínai együttműködések integrálása az SZTE életébe. Ennek megvalósításául az SZTE több éve tervezi a Konfuciusz Intézetre épülő Kína Központ megalapítását, ami legutóbb a járványhelyzet miatt maradt el. Noha Kína Központ nem jött létre, ennek ellenére az Intézet alapítása óta változatlanul aktívan támogatja az SZTE kínai programjait. 2021 elején az Oktatási Hivatal bejegyezte az első Kína-fókuszú programot az SZTE-n: az ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének MA képzésén a Konfuciusz Intézet támogatásával Kína-specializáció indult. Emellett a GTK-n és a BTK-n is egyre több Kína-fókuszú program kerül meghirdetésre. Az elmúlt években megfigyelt trend szerint egyre növekvő számú kínai hallgató választotta az SZTE-t, és bár a pandémia ebben is törést okozott, de a Konfuciusz Intézet aktív közreműködése révén a SISU és BISU (Beijing International Studies University) egyetemekről a jelen tanévben több mint harminc magyar szakos kínai hallgató érkezett az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karára, ami közel a felét teszi ki az összes SZTE-n tanuló kínai hallgatói létszámnak.

 

 SZTEinfo

Fotó: SZTE Konfuciusz Intézet